Utskrift

TJENESTER

Byggeadministrasjon

• Prosjektledelse
• Byggeledelse

Arkitekttjeneste 

• Arkitektoppdrag, ombygging, tilbygg, enebolig, rekkehus etc.
• Tegneoppdrag, DAK AutoCAD 2013 og ADT.
• Digitalisering av tegninger

Ansvarlig søker

• Ansvarlig prosjekterende
• Ansvarlig kontrollerende prosjektering
• Ansvarlig utførende
• Ansvarlig kontrollerende utførelse

Taksering

• Taksering av næringsbygg
• Taksering av bolig
• Verdivurdering
• Skadetaksering
• Taksering av innbo og løsøre 

Eiendomsutvikling

• Tilstandsvurdering
• Verdivurdering
• Utviklingsmuligheter

 Eiendomsforvaltning

• Forvaltning av eiendommer og borettslag.
• FDV dokumentasjon
•Tegnigsdatabase arkivering