Utskrift

PRAKSIS

Vi har bred praksis både fra offentlig og privat virksomhet.

Vi har bred praksis fra mange forskjellige typer bygg, både nybygg, tilbygg, påbygg, rehabilitering og oppussing. Arbeider har vært utført i forbindelse med:

•Kontorbygg
•Forretningsbygg
•Bygårder
•Eneboliger
•Helserelaterte bygg
•Skoler
•Kirker

Vi har bistått med forskjellige typer tjenester på bygg med entreprisekostnader fra kr. 50 000,- til 360 mill. kroner.