Vår profil:  KUNDEN I FOKUS   •   RASK PROFESJONELL JOBB    •  TIL FORNUFTIG PRIS

 • Byggeadministrasjon

  Icon 09

  • Prosjektledelse

  • Byggeledelse

 • Eiendomsforvaltning

  Icon 07

  • Forvaltning av eiendommer og borettslag.

  • FDV dokumentasjon

  • Tegnigsdatabase arkivering

 • Arkitekttjeneste 

  Icon 08

  • Arkitektoppdrag, ombygging, tilbygg, enebolig, rekkehus etc.

  • Tegneoppdrag, DAK AutoCAD 2013 og ADT.

  • Digitalisering av tegninger

 • Ansvarlig søker

  Icon 07

  • Ansvarlig prosjekterende

  • Ansvarlig kontrollerende prosjektering

  • Ansvarlig utførende

  • Ansvarlig kontrollerende utførelse

 • Taksering

  Icon 07

  • Taksering av næringsbygg 

  • Taksering av bolig 

  • Verdivurdering 

  • Skadetaksering 

  • Taksering av innbo og løsøre 

 • Eiendomsutvikling

  Icon 07

  • Tilstandsvurdering

  • Verdivurdering

  • Utviklingsmuligheter